Con hổ cái nhảy

|

Loại: Động vật, Nhảy, Kỹ năng Mouse, Trở ngại - đăng ngày 2010/7/9 4:12:41

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Con hổ cái nhảy

Con hổ cái nhảy

Trò chơi mô tả:

Bay lên bầu trời cao như con hổ cái. Nhảy từ một chiếc đèn lồng khác mà không rơi xuống, và thu thập càng nhiều điểm như bạn có thể. Nhưng hãy cẩn thận. Chân cẩn thận là chìa khóa để tăng cao.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
25282 Vé
4318 Vé
85.4%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: