Transformers trở lại

|

Loại: Chiến đấu, Nền tảng, người máy, Transformers - đăng ngày 2017/4/25 9:03:19

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Transformers trở lại

Transformers trở lại

Trò chơi mô tả:

Lãnh đạo Transformers Autobot Optimus Prime, ông sẽ trở lại một lần nữa và một lần nữa để cứu đối tác thương của mình. Bây giờ, ông đã sẵn sàng để giải cứu đối tác của mình, sẽ tiêu diệt địch.

Điều khiển trò chơi:

WASD - di chuyển. J - tấn công bình thường, K - đá, U - cuộc tấn công vũ khí, I - xoay chìa khóa, O - di chuyển lớn.
146 Vé
221 Vé
39.8%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: