Ít chuột cống thông qua

|

Loại: Động vật, Giải phóng mặt bằng, Vật lý - đăng ngày 2013/7/15 13:26:56

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Ít chuột cống thông qua

Ít chuột cống thông qua

Trò chơi mô tả:

Một con chuột qua đường đuổi bởi ẩn tất cả, không có gì có thể ẩn các con chuột nhỏ thông qua các đường ống kết nối thông qua một con mương nhỏ, đã bỏ chạy tới các hệ thống cống rãnh đi, có một cái nhìn lúc này con chuột nhỏ đã cống. Có ba chế độ trò chơi, tương ứng, 3 phút và chế độ 1 phút 5 phút, đến dưới thách thức, trong thời gian quy định, bạn có thể làm cho chuột thoát khỏi các hệ thống cống rãnh.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
9770 Vé
2224 Vé
81.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: