Cặp song sinh từ các ngôi sao trò chơi - YY2K.COM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cặp song sinh từ các ngôi sao

|

Loại: Người nước ngoài, Giải phóng mặt bằng, Vật lý - đăng ngày 2014/5/9 21:48:59

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Cặp song sinh từ các ngôi sao

Cặp song sinh từ các ngôi sao

Trò chơi mô tả:

Như tàu vũ trụ không thành công, anh em bị buộc phải đất ở một hành tinh xa lạ lạ, đây có vẻ là không có nguy hiểm, nhưng đây không phải là, sau khi tất cả các nhà quen thuộc của họ, họ giúp đỡ lẫn nhau, và cuối cùng có thể trở về hành tinh của họ không?

Điều khiển trò chơi:

Phím mũi tên di chuyển.
102 Vé
189 Vé
35.1%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: