Xe tăng tấn công Destructions

|

Loại: Bắn súng, Xe tăng - đăng ngày 2010/10/10 16:24:18

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Xe tăng tấn công Destructions

Xe tăng tấn công Destructions

Trò chơi mô tả:

Của chúng tôi bộ quốc phòng, thực hiện một nỗ lực để bảo vệ đất nước với trí tuệ nhân tạo AI. AI quyết định rằng nó không cần con người ở tất cả...

Điều khiển trò chơi:

WASD phím để di chuyển. Chuột để nhắm và bắn pháo. Không gian thanh để sử dụng súng.
22884 Vé
3831 Vé
85.7%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: