Ra mắt của ngôi sao mới

|

Loại: Quần áo, Ăn mặc, Cô bé - đăng ngày 2013/5/30 17:32:57

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Ra mắt của ngôi sao mới

Ra mắt của ngôi sao mới

Trò chơi mô tả:

Bạn là một ngôi sao những người lần đầu tiên bắt đầu, nhưng tất cả chúng ta có một quan tâm đến bạn, sẽ có một cuộc họp báo, bạn muốn hiển thị một tốt Oh ~ ~

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
18010 Vé
3045 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: