Chạy Super chống trọng lực cốt lõi

|

Loại: Tránh, Thu thập, Thách thức - đăng ngày 2013/4/20 14:06:50

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Chạy Super chống trọng lực cốt lõi

Chạy Super chống trọng lực cốt lõi

Trò chơi mô tả:

Một chạy đặc biệt của trò chơi mát mẻ, anh em ít có khả năng chống trọng lực, để thám hiểm hang động bí ẩn với họ kho báu, các hang động sẽ sụp đổ ngay sau đó, nó là cần thiết để thu thập tiền xu vàng và nhanh chóng thoát khỏi đây, những khó khăn không phải là nhỏ, hợp lý sử dụng lực hấp dẫn, né tránh nguy hiểm, nhận ra.

Điều khiển trò chơi:

Tại toàn cho lực hấp dẫn.
18269 Vé
3077 Vé
85.6%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: