Dính con số cầu lông

|

Loại: Tránh , Bóng, Đôi thể thao, Nhỏ màu đen - đăng ngày 2009/12/23 22:24:52

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Dính con số cầu lông

Dính con số cầu lông

Trò chơi mô tả:

Bây giờ, cầu lông thậm chí thú vị hơn. Chơi với stickman hoặc với bạn bè.

Điều khiển trò chơi:

1 Chế độ chơi: kiểm soát Chuột: Chuột - di chuyển / Swing. Kiểm soát bàn phím: A, D / trái, phím mũi tên bên phải - di chuyển. W / phím mũi tên - nhảy. S / xuống phím mũi tên - Swing. 2 Chế độ chơi: chơi 1: A, D - di chuyển. W - nhảy. S - swing. Chơi 2: Trái / phải các phím mũi tên - di chuyển. Lên phím mũi tên - nhảy. Xuống phím mũi tên - Swing.
27504 Vé
4795 Vé
85.2%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: