Hơi robot

|

Loại: Vật lý, người máy - đăng ngày 2012/4/18 8:42:02

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Hơi robot

Hơi robot

Trò chơi mô tả:

Mục tiêu của bạn là đặt những anh hùng tốt với bề mặt tiết kiệm, và ném ra khỏi màn hình những anh hùng xấu bằng cách tiêu diệt các hộp gỗ, bom, et có vui vẻ.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
21492 Vé
3512 Vé
86.0%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: