Spiderman Chạy trò chơi - YY2K.COM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spiderman Chạy

|

Loại: Thu thập, Né tránh, Trở ngại, Spider-Man - đăng ngày 2018/1/10 9:41:26

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Spiderman Chạy

Spiderman Chạy

Trò chơi mô tả:

Tránh chướng ngại vật, thu thập tiền xu và giúp đỡ người nhện đi càng xa càng tốt.

Điều khiển trò chơi:

Phím mũi tên di chuyển.
243 Vé
77 Vé
75.9%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: