Giải quyết và tìm thấy

|

Loại: Phù hợp với - đăng ngày 2010/7/6 5:34:50

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Giải quyết và tìm thấy

Giải quyết và tìm thấy

Trò chơi mô tả:

Lúc đầu tiên bạn phải giải quyết một câu đố và đạt được điểm số mục tiêu trong giới hạn thời gian để đi đến cấp độ tiếp theo của vị trí. Trao đổi chúng trong một cách mà bạn sắp xếp ba hoặc nhiều hơn các hình ảnh tương tự theo hướng thẳng đứng hay nằm ngang. Những hình ảnh tương tự liên tiếp biến mất và thêm lên điểm số của bạn. Một khi bạn nhập vào vị trí tiếp theo, xem vị trí sâu sắc trong thời gian nhất định và tại chỗ trong những thay đổi được được thực hiện trong vị trí đó. Ba lần nhấp chuột vào các mặt hàng sai sẽ dẫn đến các trò chơi trên. Đi qua tất cả 3 cấp.

Điều khiển trò chơi:

Click vào đối tượng để tại chỗ sự khác biệt.
25379 Vé
4312 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: