Giải bắn tỉa

|

Loại: Súng, Bắn súng - đăng ngày 2010/12/27 11:43:16

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Giải bắn tỉa

Giải bắn tỉa

Trò chơi mô tả:

Xem làm thế nào cao, bạn có thể điểm với mũi chích ngừa 12 tại một bắn tỉa shooting range, nghĩ rằng bạn có các kỹ năng để có được tất cả 10

Điều khiển trò chơi:

Chuột
22575 Vé
3775 Vé
85.7%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: