Gấp mountain Chateau phòng thủ trận 3

|

Loại: Giải phóng mặt bằng, Bảo vệ, Chiến lược - đăng ngày 2013/11/25 21:08:37

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Gấp mountain Chateau phòng thủ trận 3

Gấp mountain Chateau phòng thủ trận 3

Trò chơi mô tả:

Gấp mountain Chateau phòng thủ 3, thương hiệu mới cấp. Chúng tôi đột nhiên gặp phải rất nhiều quái vật tấn công lâu đài, đi trực tiếp đến các binh sĩ để chống lại cuộc xâm lược của những con quái vật bây giờ. Đến thách thức chính mình.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
107 Vé
187 Vé
36.4%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: