Hình dạng Shifters

|

Loại: Hình Khối, Trái cây, Kỹ năng Mouse, Quái vật, Vật lý - đăng ngày 2012/6/29 23:58:23

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Hình dạng Shifters

Hình dạng Shifters

Trò chơi mô tả:

Giúp các hình dạng màu da cam, mang lại cho xuống các hình dạng màu xanh lá cây bằng cách thay đổi hình dạng của họ, sử dụng chuột để thay đổi hình dạng của họ. Lưu ý rằng bạn có thể thay đổi hình dạng của họ nhiều như bạn thích, đôi khi tròn, hoặc đôi khi vuông.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
21494 Vé
3525 Vé
85.9%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: