Phục vụ các cô gái nhỏ trò chơi - YY2K.COM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phục vụ các cô gái nhỏ

|

Loại: Thực phẩm, Thực phẩm phục vụ, Cô bé, Quản lý - đăng ngày 2011/3/15 2:16:18

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Phục vụ các cô gái nhỏ

Phục vụ các cô gái nhỏ

Trò chơi mô tả:

Bạn có để phục vụ các cô gái ít những gì họ cần trước khi thời gian của họ ra ngoài. Bạn bấm vào các tấm. Sau đó, các loại nước và kem đã ra lệnh và cung cấp cho nó cho các cô gái trước khi họ đi. Nếu bạn phân phối một sai. cuộc sống của bạn đi xuống. Hoàn thành tất cả các cấp độ trước khi thời gian chạy ra ngoài.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
22003 Vé
3668 Vé
85.7%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: