Santa yêu tóc

|

Loại: Giáng sinh, Ăn mặc - đăng ngày 2013/12/21 0:58:32

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Santa yêu tóc

Santa yêu tóc

Trò chơi mô tả:

Bạn có bao giờ có thể Santa ước mơ của một mái tóc? Trong trò chơi này bạn có thể làm tóc để Santa, hãy để anh ta bất cứ ai bạn muốn. Ông mặc quần áo giống như Superman hoặc người đàn ông nhện, đã ngừng nhận được anh ta mặc quần áo trong màu đỏ Santa Claus, hãy đến và thử nó.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
100 Vé
193 Vé
34.1%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: