Ronin Solitaire

|

Loại: Thẻ - đăng ngày 2010/7/31 10:55:45

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Ronin Solitaire

Ronin Solitaire

Trò chơi mô tả:

Mục tiêu của bạn ở đây là để sắp xếp lại và đặt các thẻ trong thứ tự tăng dần và màu sắc thẻ phải được xen kẽ. Nếu bạn gặp khó khăn, bạn có thể cải tổ boong nhưng chỉ có 3 lần. Chúc may mắn và tận hưởng.

Điều khiển trò chơi:

Chuột - để tương tác.
24960 Vé
4236 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: