Thế giới nhỏ bé của nhãn cầu đảo ngược

|

Loại: Bóng, Giải phóng mặt bằng, Vật lý - đăng ngày 2013/8/26 15:03:07

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Thế giới nhỏ bé của nhãn cầu đảo ngược

Thế giới nhỏ bé của nhãn cầu đảo ngược

Trò chơi mô tả:

Mắt nhỏ có một khả năng đặc biệt, nó có thể dễ dàng đảo ngược làm cho thế giới thế giới kiểm soát, nhưng cũng khá nguy hiểm ở đây, chú ý đến khác jab sắc nét.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
797 Vé
1423 Vé
35.9%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: