Vận chuyển đá

|

Loại: Lái xe, Trở ngại, Xe tải - đăng ngày 2010/10/7 14:05:09

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Vận chuyển đá

Vận chuyển đá

Trò chơi mô tả:

Đá vận chuyển, vận chuyển đá từ khu vực khai thác vào các khu phân loại. Một số các loại đá là rất có giá trị, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn không thả chúng. Với số tiền thu được cho mỗi công việc, bạn có thể sử dụng để mua nâng cấp thêm, để làm cho các xe tải nhanh hơn và tốt hơn mang đá nặng hơn.

Điều khiển trò chơi:

Sử dụng các phím mũi tên để lái xe.
23162 Vé
3886 Vé
85.6%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: