Xe taxi điên

|

Loại: Bom, Xe hơi, Giải phóng mặt bằng, Lái xe - đăng ngày 2013/4/27 17:04:07

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Xe taxi điên

Xe taxi điên

Trò chơi mô tả:

Đây là một xe taxi điên, để đạt được điểm đến của họ về thời gian, không có vấn đề những gì mong đợi những trở ngại ở phía trước sẽ không ngần ngại để vội vàng để...... Các hành vi thiếu thận trọng sẽ có những hậu quả, nó khôn ngoan để giúp nó. Đến kinh nghiệm nó.

Điều khiển trò chơi:

Phím mũi tên di chuyển.
18182 Vé
3067 Vé
85.6%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: