Chiến đấu cho vua của lâu đài

|

Loại: Quân đội, Thách thức, Bảo vệ, Bắn súng - đăng ngày 2013/7/19 15:58:01

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Chiến đấu cho vua của lâu đài

Chiến đấu cho vua của lâu đài

Trò chơi mô tả:

Đột nhiên phải chịu một số lớn các đối phương quân đội bao vây lâu đài của nhà vua, như là một bảo vệ lâu đài của lòng trung thành, bây giờ bạn phải đi lên cánh tay, loại bỏ tất cả những kẻ thù xâm lược, bảo vệ lâu đài.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
9793 Vé
2223 Vé
81.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: