Hoang mạc dự án

|

Loại: Kỹ năng Mouse, Chiến lược - đăng ngày 2010/11/4 23:52:47

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Hoang mạc dự án

Hoang mạc dự án

Trò chơi mô tả:

Nâng cấp nhân vật và tấn công kẻ thù của bạn lần lượt. Làm? không để cho họ băng đảng lên trên bạn hoặc bạn sẽ hư mất.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
22877 Vé
3829 Vé
85.7%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: