Các hành tinh của Forklift Kid

|

Loại: Trở ngại - đăng ngày 2010/5/12 4:49:59

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Các hành tinh của Forklift Kid

Các hành tinh của Forklift Kid

Trò chơi mô tả:

Tìm đường dẫn đến lối ra bằng cách sử dụng các Forklift. Tìm hiểu các chiến lược, và sau đó cuộc đua để kết thúc để có được một thứ hạng cao hơn.Sau khi bạn đã xóa tất cả các cấp ít nhất một lần, điểm số cao của bạn được đăng nhập như là tổng số thời gian bạn cần phải rõ ràng tất cả các cấp.

Điều khiển trò chơi:

Phím mũi tên để di chuyển và thao tác.Space bar để nhảy và thoát.
27430 Vé
4778 Vé
85.2%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: