Quả cầu tuyết

|

Loại: Giải phóng mặt bằng, Thoát, Vật lý - đăng ngày 2013/3/26 18:28:54

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Quả cầu tuyết

Quả cầu tuyết

Trò chơi mô tả:

Avalanche, quả cầu tuyết lăn xuống, nhỏ Bắc cực Xiong Kaer mặc dù ngu ngốc, nhưng tôi vẫn biết rằng sự tham dự của các quả cầu tuyết qua đời, do đó, nó đã là lên đến đầu đến đầu bắt đầu con đường của nó để thoát khỏi. Rủi ro Road, cho phép chúng tôi làm việc cùng nhau để giúp dễ thương cực chịu.

Điều khiển trò chơi:

Phím mũi tên di chuyển.
19506 Vé
3307 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: