Âm nhạc - tại chỗ sự khác biệt

|

Loại: Tìm kiếm hình ảnh - đăng ngày 2010/7/1 4:15:32

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Âm nhạc - tại chỗ sự khác biệt

Âm nhạc - tại chỗ sự khác biệt

Trò chơi mô tả:

Xác định sự khác biệt trong hai quan điểm khác nhau của cùng một đối tượng và nhấp vào nó để xác nhận. Bạn nhận được 50 điểm cho mỗi nhấp chuột chính xác và bạn mất 25 điểm cho mỗi nhấp chuột sai. Vào cuối của các nhấp chuột sai thứ ba, các trò chơi được hơn.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
26380 Vé
4484 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: