Con quái vật nhỏ tháp quốc phòng trò chơi - YY2K.COM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con quái vật nhỏ tháp quốc phòng

|

Loại: Giải phóng mặt bằng, Bảo vệ, Máy, Quái vật, Chiến lược - đăng ngày 2013/9/10 4:37:42

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Con quái vật nhỏ tháp quốc phòng

Con quái vật nhỏ tháp quốc phòng

Trò chơi mô tả:

Con quái vật nhỏ đánh trúng, và nhanh chóng xây dựng các tòa tháp để ngăn chặn chúng, nhưng không để cho họ thông qua các cổng vào thế giới của chúng tôi, đến để giữ chúng. Rất tốt đẹp tháp quốc phòng trò chơi, và nhanh chóng để những thách thức.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
665 Vé
1413 Vé
32.0%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: