Vị trí tiền vệ Master

|

Loại: Bóng đá - đăng ngày 2010/7/8 5:51:42

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Vị trí tiền vệ Master

Vị trí tiền vệ Master

Trò chơi mô tả:

Đây là một trò chơi mô phỏng bóng đá, nơi bạn là một tiền vệ. Mục tiêu của bạn là vượt qua bóng cách chuyển tiếp của bạn sẽ điểm mục tiêu. Đôi khi mục tiêu không được ghi từ bắn đầu tiên, nhưng nó đi đến góc và cung cấp cho bạn một cơ hội.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
26719 Vé
4414 Vé
85.8%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: