Lính đánh thuê tuyến nhiệm vụ

|

Loại: Quân đội, Giải phóng mặt bằng, Bắn súng - đăng ngày 2013/9/6 20:20:06

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Lính đánh thuê tuyến nhiệm vụ

Lính đánh thuê tuyến nhiệm vụ

Trò chơi mô tả:

Đây là một đơn vị lính đánh thuê ưu tú, các cầu thủ là không yếu sức mạnh quốc gia của lực lượng đặc biệt, họ nhận được một nhiệm vụ phục, bạn là thành viên đội mới, đây là một thử nghiệm cho bạn.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
761 Vé
1435 Vé
34.7%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: