Mario Super nhảy trò chơi - YY2K.COM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mario Super nhảy

|

Loại: Nhảy, Mario - đăng ngày 2018/1/4 2:10:08

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Mario Super nhảy

Mario Super nhảy

Trò chơi mô tả:

nhấp vào màn hình để nhảy lúc đầu tiên, và sau đó di chuyển con chuột của bạn để hướng dẫn mario để nhảy. cố gắng thu thập thêm tiền xu và nhảy càng cao càng tốt.

Điều khiển trò chơi:

Kiểm tra hướng dẫn trong game để xem chi tiết.
14064 Vé
10060 Vé
58.3%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: