Bạn gái rất tàn bạo

|

Loại: Thu thập, Chiến đấu - đăng ngày 2012/2/28 18:44:19

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Bạn gái rất tàn bạo

Bạn gái rất tàn bạo

Trò chơi mô tả:

Một trò chơi khoảng cách bouncing off người đứng đầu và grabbing hạt. Nâng cấp khả năng để đi xa.

Điều khiển trò chơi:

Thanh không gian để kick. Phím mũi tên để điều chỉnh giữa máy.
21494 Vé
3510 Vé
86.0%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: