Nhiệm vụ cảnh sát đặc biệt

|

Loại: Quân đội, Giải phóng mặt bằng, Bắn súng - đăng ngày 2013/5/20 17:26:22

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Nhiệm vụ cảnh sát đặc biệt

Nhiệm vụ cảnh sát đặc biệt

Trò chơi mô tả:

Đơn vị cảnh sát đặc biệt để theo đuổi những kẻ khủng bố, gần đây nhất trong đào tạo khắc nghiệt một số Super SWAT, các một số chấp nhận đào tạo cảnh sát đặc biệt sẽ chấp nhận một nhiệm vụ khó khăn, và bây giờ họ đang được đào tạo. Chúng ta hãy đi và nhìn thấy nó.

Điều khiển trò chơi:

Quảng cáo di chuyển.Chuột bắn súng.
17909 Vé
3045 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: