Người đàn ông Hunter

|

Loại: Bạo lực - đăng ngày 2009/11/16 17:50:03

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Người đàn ông Hunter

Người đàn ông Hunter

Trò chơi mô tả:

Săn thế giới

Điều khiển trò chơi:

Chuột nhấp Chuột ¨C bắn. Space ¨C tải lại. Mẹo: mua rất nhiều mồi. Kiểm tra bên trong các trò chơi cho các hướng dẫn chi tiết về làm thế nào để chơi người đàn ông Hunter.
32026 Vé
5528 Vé
85.3%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: