Để trả đũa điên rồ

|

Loại: Halloween, Bắn súng, Tháp - đăng ngày 2010/10/28 17:08:10

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Để trả đũa điên rồ

Để trả đũa điên rồ

Trò chơi mô tả:

Bạn chỉ huy một đội ngũ chuyên gia 4 xâm nhập một AAHW nhân bản cơ sở. Bạn phải lấy lọ DNA kiểm toán viên đang sử dụng để tạo ra các đại lý mạnh mẽ hơn. Bạn phải bắn và đâm theo cách của bạn thông qua khối lượng của bao giờ cải thiện các kẻ thù. Thu thập các vũ khí, áo giáp, và các mặt hàng để giúp bạn đạt được kiểm toán viên

Điều khiển trò chơi:

thực hiện theo các gợi ý trò chơi.
22919 Vé
3845 Vé
85.6%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: