Đèn trên bắn tỉa

|

Loại: Bắn súng, Ngọn lửa - đăng ngày 2010/5/25 5:51:56

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Đèn trên bắn tỉa

Đèn trên bắn tỉa

Trò chơi mô tả:

Tìm hiểu tất cả các bóng đèn được ẩn trong cung điện. Tìm thấy chúng, và nhấp vào nó để thắp sáng và nhìn thấy vẻ đẹp của cung điện.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
27031 Vé
4653 Vé
85.3%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: