Niềm vui ngăn xếp khối

|

Loại: Cân bằng, Giải phóng mặt bằng, Vật lý - đăng ngày 2013/12/4 3:10:06

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Niềm vui ngăn xếp khối

Niềm vui ngăn xếp khối

Trò chơi mô tả:

Một đống thú vị thay vì xây dựng khối của vật lý trò chơi, trò chơi này là không chỉ đầy màu sắc, vui vẻ trò chơi, có một điểm sáng - tăng mức độ các yếu tố của hướng gió, khác nhau từ các trò chơi tương tự như trong quá khứ, ngày càng tăng gió rào cản khó khăn hơn sẽ tăng lên tương ứng, không chỉ là bài kiểm tra kiến thức vật lý, kiểm tra trình độ nhanh nhẹn của bạn. Khi khối được xếp chồng lên nhau sau khi hoàn thành, bạn sẽ thấy một khuôn mặt cười.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
100 Vé
187 Vé
34.8%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: