Johnny Finder 2

|

Loại: Thoát, Kỹ năng Mouse - đăng ngày 2011/11/23 17:00:29

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Johnny Finder 2

Johnny Finder 2

Trò chơi mô tả:

Bạn có nhớ Johnny Finder? Tất nhiên bạn làm, bây giờ ông là trở lại với cuộc phiêu lưu thú vị hơn. Giúp anh ta để có được trở lại hộp sọ Crystal và kiểm tra các điểm của bạn và nhấp vào các kỹ năng để tối đa. Nếu bạn muốn thêm các trò chơi phiêu lưu bạn nên chơi cũng chuyến bay. Chúc vui vẻ.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
21498 Vé
3515 Vé
85.9%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: