Irene Hurricane

|

Loại: Máy bay trực thăng, Cứu hộ, thời gian - đăng ngày 2011/9/8 0:23:16

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Irene Hurricane

Irene Hurricane

Trò chơi mô tả:

Cứu người và động vật khác, từ lũ lụt phá hoại gây ra bởi cơn bão Irene. Họ đang đứng trên bề mặt cao, kéo chúng lên và tiết kiệm cuộc sống của họ. Lưu chúng trước khi mực nước tăng trước khi họ nhận được bị chết đuối. Kiếm được điểm bằng cách tiết kiệm nhiều sinh mạng hoặc người nào khác bạn có thể mất các trò chơi.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
21580 Vé
3582 Vé
85.8%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: