Trình điều khiển công nghiệp

|

Loại: Giải phóng mặt bằng, Lái xe, Xe gắn máy - đăng ngày 2013/3/5 11:26:37

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Trình điều khiển công nghiệp

Trình điều khiển công nghiệp

Trò chơi mô tả:

Li Lei là một trong những người đi, thời gian này ông đã đào tạo mặt đất di chuyển đến một trang web công nghiệp, có rất nhiều nơi nguy hiểm, nhưng để thực hành kỹ thuật xe gắn máy, Li Lei hoặc đứng, chúng ta hãy có một cái nhìn ngay bây giờ.

Điều khiển trò chơi:

Phím mũi tên di chuyển.
20954 Vé
3460 Vé
85.8%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: