cửa hàng kem 2

|

Loại: Nấu ăn, Thực phẩm phục vụ, Quản lý - đăng ngày 2016/7/27 21:10:23

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

cửa hàng kem 2

cửa hàng kem 2

Trò chơi mô tả:

Lisa là trở lại để chạy cửa hàng kem của riêng cô trong ba giai đoạn khác nhau, và chỉ có 10 ngày trước khi cô sẽ được phép mở cửa hàng kem của mình.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
314 Vé
63 Vé
83.3%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: