Homerun ở Berzerk Land

|

Loại: Vui vẻ, Chạy và bắn, Bắn súng, Ném - đăng ngày 2010/10/23 6:07:00

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Homerun ở Berzerk Land

Homerun ở Berzerk Land

Trò chơi mô tả:

It's chơi bóng thời gian và thủy thủ đoàn Berzerk đã sẵn sàng để dạy Comeau nerd một bài học tốt. Bash địa ngục ra khỏi geek này tất cả các cách thức thông qua Berzerk đất, kiếm được tiền để mua bánh mới và đạt được kinh nghiệm để tăng sức mạnh của nhân vật của bạn. Rack lên điểm lớn, gửi cho họ và cho thế giới những gì bạn đã có.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
23819 Vé
3834 Vé
86.1%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: