Nhấn vào nốt ruồi

|

Loại: trò chơi điện tử, Đánh bại, Trở ngại, Nền tảng, Phá hủy, thời gian - đăng ngày 2010/11/9 16:33:53

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Nhấn vào nốt ruồi

Nhấn vào nốt ruồi

Trò chơi mô tả:

Smash các nốt ruồi giảm hơn đối thủ của bạn, nhưng hãy cẩn thận vì sợ bạn rơi.

Điều khiển trò chơi:

Phím mũi tên để di chuyển. Space bar để smash. Kết hợp lên phím mũi tên và thanh Space để đạt trực tiếp ở trên. Kết hợp các phím mũi tên và thanh Space để đạt trực tiếp dưới đây.
22880 Vé
3829 Vé
85.7%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: