Đổ lỗi nhỏ bom để ăn trái cây

|

Loại: Bom, Bóng, Giải phóng mặt bằng - đăng ngày 2009/12/26 21:24:02

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Đổ lỗi nhỏ bom để ăn trái cây

Đổ lỗi nhỏ bom để ăn trái cây

Trò chơi mô tả:

Quả bom nhỏ đổ lỗi là một yêu thích của quả, nó cuối cùng đã tìm thấy một mảnh của trái cây, nhưng các loại trái cây ở đây được thay đổi bằng cách đúc một quái vật, đổ lỗi nhỏ chỉ sử dụng nó một vũ khí ma thuật của quả bom để thổi đổ lỗi cho các loại trái cây lại cho chiếc nguyên mẫu, trước khi đổ lỗi trái cây không tiếp tục trở lại trái cây nguyên mẫu, không gần với họ.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
28049 Vé
5042 Vé
84.8%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: