Ngu ngốc Bida

|

Loại: Bida - đăng ngày 2011/12/19 14:04:37

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Ngu ngốc Bida

Ngu ngốc Bida

Trò chơi mô tả:

Pop tất cả các quả bóng màu đỏ vào túi. Sử dụng chuột để điều khiển hướng và tốc độ của quả bóng màu trắng.Sử dụng phím chuột của bạn. Pop tất cả các quả bóng màu đỏ vào túi. Sử dụng chuột để điều khiển hướng và tốc độ của quả bóng màu trắng.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
21480 Vé
3511 Vé
86.0%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: