Devour bóng nhỏ

|

Loại: Bóng, Thu thập, Né tránh, Kỹ năng Mouse - đăng ngày 2010/3/31 22:35:55

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Devour bóng nhỏ

Devour bóng nhỏ

Trò chơi mô tả:

Nhất như để ăn các one-eyed banh doug, vì ăn doug có thể làm cho nó mạnh mẽ, cũng có thể ăn bully các quả bóng khác.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
28047 Vé
5037 Vé
84.8%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: