Thiêng liêng Gió

|

Loại: Giải phóng mặt bằng, Nguy hiểm, Siêu anh hùng, Zombie - đăng ngày 2013/7/12 16:16:27

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Thiêng liêng Gió

Thiêng liêng Gió

Trò chơi mô tả:

Cựu Quốc gia đã bị ảnh hưởng bởi phước lành của Thiên Chúa, Enron gió với không có gì, và ngày một ngày nắng, popped lên trong không khí một lỗ đen, rất nhiều quái vật và hộp sọ toàn bộ tổ đổ ra, người đã bị thương do, gió cho một thời gian dài đã không đi về phía trước với Thiên Chúa, bật ra một lần nữa, có thời gian này, ông sẽ cung cấp cho kẻ thù một đòn nó?

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
9799 Vé
2223 Vé
81.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: