Khổng lồ tháp quốc phòng

|

Loại: Giải phóng mặt bằng, Bảo vệ, Chiến lược, Chiến tranh - đăng ngày 2013/9/27 11:01:06

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Khổng lồ tháp quốc phòng

Khổng lồ tháp quốc phòng

Trò chơi mô tả:

Rất sáng tạo quốc phòng loại trò chơi, không chỉ để bảo vệ đất, để xem bầu trời, đến cuộc đấu tranh.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
509 Vé
1404 Vé
26.6%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: