Sao chép chiến binh dũng cảm

|

Loại: Thu thập, Giải phóng mặt bằng, Nguy hiểm, Bắn súng, Siêu anh hùng - đăng ngày 2013/10/14 18:48:33

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Sao chép chiến binh dũng cảm

Sao chép chiến binh dũng cảm

Trò chơi mô tả:

Những người lính dũng cảm có khả năng sao chép, đặc biệt phương pháp có thể được sử dụng để sao chép kẻ thù của tốt gen vào chúng, hãy xem tại sao sức mạnh của binh sĩ.

Điều khiển trò chơi:

WASD di chuyển, Chuột bắn súng.
102 Vé
183 Vé
35.8%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: