Crocs yêu vịt màu vàng nhỏ

|

Loại: Động vật, Thu thập, Giải phóng mặt bằng, Vật lý - đăng ngày 2013/12/12 22:20:02

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Crocs yêu vịt màu vàng nhỏ

Crocs yêu vịt màu vàng nhỏ

Trò chơi mô tả:

Sau một ngày chơi, cá sấu được sử dụng để có một bồn tắm, nhưng phát hiện ra sau khi nó đi vào bồn tắm nó là đồ chơi ưa thích - màu vàng ít vịt biến mất, không có chút màu vàng vịt, vòi hoa sen là thoải mái, sau đó cho chúng tôi giúp tìm nghịch ngợm chút màu vàng vịt bây giờ.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
108 Vé
194 Vé
35.8%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: