Hunter Thiên Hà

|

Loại: Bảo vệ, người máy, Tàu vũ trụ, Ngọn lửa - đăng ngày 2011/3/9 20:18:24

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Hunter Thiên Hà

Hunter Thiên Hà

Trò chơi mô tả:

Chơi như thợ săn space để bảo vệ từ kẻ thù Lu, sử dụng tiện ích của bạn để giúp bạn.

Điều khiển trò chơi:

WASD phím để di chuyển. Chuột để bắn.
21998 Vé
3662 Vé
85.7%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: