Funny hút thuốc

|

Loại: Vui vẻ, Kỹ năng Mouse, thời gian - đăng ngày 2010/7/29 16:42:19

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Funny hút thuốc

Funny hút thuốc

Trò chơi mô tả:

Làm cho nhân vật hút thuốc lá mà không bị chú ý bởi những người khác. Kiếm được điểm số cho hút thuốc. Hoàn thành các mục tiêu trước khi hết thời gian và chuyển sang cấp độ tiếp theo.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
24942 Vé
4231 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: